تحميل آواز استاد ایرج خواجه امیری برگ سبز Mp3 Mp4 سمعها

استمع الى "آواز استاد ایرج خواجه امیری برگ سبز"
Original Iranian traditional music

 • برگ سبز شماره:(173) آواز استاد ایرج خواجه امیری با همراهی ویولن استاد حبیب الله بدیعی در مایه دشتی
   برگ سبز شماره:(173) آواز استاد ایرج خواجه امیری با همراهی ویولن استاد حبیب الله بدیعی در مایه دشتی
  مدة الفيديو: 02:59
 • برگ سبز برنامه شماره:(241)/2 آواز استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه ماهور
   برگ سبز برنامه شماره:(241)/2 آواز استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه ماهور
  مدة الفيديو: 00:56
 • برگ سبز برنامه شماره:(176) آواز استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه سه گاه
   برگ سبز برنامه شماره:(176) آواز استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه سه گاه
  مدة الفيديو: 01:01
 • آواز استاد ایرج در دستگاه شور، برگ سبز 299 (زند هرشب خیالت راه خوابم)
   آواز استاد ایرج در دستگاه شور، برگ سبز 299 (زند هرشب خیالت راه خوابم)
  مدة الفيديو: 12:02
 • برگ سبز برنامه شماره:(225) آواز استاد ایرج خواجه امیری در آواز بیات ترک
   برگ سبز برنامه شماره:(225) آواز استاد ایرج خواجه امیری در آواز بیات ترک
  مدة الفيديو: 01:01
 • آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، برگ سبز 50
   آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، برگ سبز 50
  مدة الفيديو: 14:35
 • حسین خواجه امیری(ایرج)؛ برگ سبز برنامه شماره:(50)_آواز دشتی
   حسین خواجه امیری(ایرج)؛ برگ سبز برنامه شماره:(50)_آواز دشتی
  مدة الفيديو: 00:01
 • آواز استاد ایرج در دستگاه افشاری، برگ سبز 220
   آواز استاد ایرج در دستگاه افشاری، برگ سبز 220
  مدة الفيديو: 11:52
 • برگ سبز برنامه شماره:(44) ایرج خواجه‌امیری در برنامه گلها در دستگاه سه گاه
   برگ سبز برنامه شماره:(44) ایرج خواجه‌امیری در برنامه گلها در دستگاه سه گاه
  مدة الفيديو: 00:51
 • آواز استاد ایرج در دستگاه ابوعطا، برگ سبز 43
   آواز استاد ایرج در دستگاه ابوعطا، برگ سبز 43
  مدة الفيديو: 14:12
 • آواز استاد ایرج در دستگاه ابوعطا، برگ سبز 254
   آواز استاد ایرج در دستگاه ابوعطا، برگ سبز 254
  مدة الفيديو: 12:46
 • آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، برگ سبز 173
   آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، برگ سبز 173
  مدة الفيديو: 14:48
 • برگ سبز برنامه شماره: (176) استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه سه گاه
   برگ سبز برنامه شماره: (176) استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه سه گاه
  مدة الفيديو: 00:43
 • برگ سبز برنامه شماره:(254) آواز استاد ایرج خواجه‌امیری در آواز ابوعطا
   برگ سبز برنامه شماره:(254) آواز استاد ایرج خواجه‌امیری در آواز ابوعطا
  مدة الفيديو: 01:01
 • آواز ماهور، استاد ایرج، برگ سبز 241 (بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست)
   آواز ماهور، استاد ایرج، برگ سبز 241 (بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست)
  مدة الفيديو: 12:11
استمع الى "آواز استاد ایرج خواجه امیری برگ سبز"
Original Iranian traditional music
سمعها - اتصل بنا - DMCA
Powered By Sm3ha © 2022