تحميل آواز اصیل استاد ایرج خواجه امیری گلهای رنگارنگ دستگاه Mp3 Mp4 سمعها

استمع الى "آواز اصیل استاد ایرج خواجه امیری گلهای رنگارنگ دستگاه"
paapak02

 • IRAJ, ♥♥♥ ايرج « گلهاى رنگارنگ ۵۴۲ » ـ پرويز ياحقى ـ مجيد نجاحى ـ مفتون امينى ؛
   IRAJ, ♥♥♥ ايرج « گلهاى رنگارنگ ۵۴۲ » ـ پرويز ياحقى ـ مجيد نجاحى ـ مفتون امينى ؛
  مدة الفيديو: 10:03
 • گلهای رنگارنگ برنامه شماره (534)_ ایرج؛ آواز دشتی
   گلهای رنگارنگ برنامه شماره (534)_ ایرج؛ آواز دشتی
  مدة الفيديو: 00:09
 • حسین خواجه امیری(ایرج)‌؛ گلهای رنگارنگ برنامه شماره:(531)_آواز دشتی
   حسین خواجه امیری(ایرج)‌؛ گلهای رنگارنگ برنامه شماره:(531)_آواز دشتی
  مدة الفيديو: 00:59
 • یک شاخه گل برنامه شماره:(397) آواز استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه ماهور
   یک شاخه گل برنامه شماره:(397) آواز استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه ماهور
  مدة الفيديو: 00:48
 • آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، گلهاي رنگارنگ 534
   آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، گلهاي رنگارنگ 534
  مدة الفيديو: 10:39
 • گلهای رنگارنگ (543) آواز استاد ایرج خواجه امیری؛ همراه با تار نوازی استاد جلیل شهناز در مایه همایون
   گلهای رنگارنگ (543) آواز استاد ایرج خواجه امیری؛ همراه با تار نوازی استاد جلیل شهناز در مایه همایون
  مدة الفيديو: 04:44
 • گلهای رنگارنگ برنامه شماره: (464) آواز حسین خواجه امیری، ایرج در دستگاه چهارگاه
   گلهای رنگارنگ برنامه شماره: (464) آواز حسین خواجه امیری، ایرج در دستگاه چهارگاه
  مدة الفيديو: 00:01
 • آواز همایون برگرفته از گلهای رنگارنگ (۵۵۳) آواز دل انگیز بلبل رادیو استاد حسین خواجه امیری(ایرج)
   آواز همایون برگرفته از گلهای رنگارنگ (۵۵۳) آواز دل انگیز بلبل رادیو استاد حسین خواجه امیری(ایرج)
  مدة الفيديو: 03:08
 • آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، گلهاي رنگارنگ 531
   آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، گلهاي رنگارنگ 531
  مدة الفيديو: 08:18
 • حسین خواجه امیری (ایرج)_آواز دشتی
   حسین خواجه امیری (ایرج)_آواز دشتی
  مدة الفيديو: 12:17
 • گلهای رنگارنگ برنامه شماره 416 استاد ایرج خواجه امیری
   گلهای رنگارنگ برنامه شماره 416 استاد ایرج خواجه امیری
  مدة الفيديو: 04:20
 • یک شاخه گل برنامه شماره: (465) آواز استاد ایرج خواجه امیری در مایه افشاری
   یک شاخه گل برنامه شماره: (465) آواز استاد ایرج خواجه امیری در مایه افشاری
  مدة الفيديو: 01:01
 • گلهای رنگارنگ برنامه شماره:(480) آواز همایون ایرج با همراهی پرویز یاحقی
   گلهای رنگارنگ برنامه شماره:(480) آواز همایون ایرج با همراهی پرویز یاحقی
  مدة الفيديو: 01:01
 • یک شاخه گل برنامه شماره: (465) آواز استاد ایرج خواجه امیری با همراهی جلیل شهناز در مایه شوشتری
   یک شاخه گل برنامه شماره: (465) آواز استاد ایرج خواجه امیری با همراهی جلیل شهناز در مایه شوشتری
  مدة الفيديو: 01:03
 • یک شاخه گل برنامه شماره: (397) آواز استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه ماهور
   یک شاخه گل برنامه شماره: (397) آواز استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه ماهور
  مدة الفيديو: 00:57
استمع الى "آواز اصیل استاد ایرج خواجه امیری گلهای رنگارنگ دستگاه"
paapak02
سمعها - اتصل بنا - DMCA
Powered By Sm3ha © 2022