تحميل آواز اصیل استاد ایرج خواجه امیری گلهای رنگارنگ دستگاه Mp3 Mp4 سمعها

استمع الى "آواز اصیل استاد ایرج خواجه امیری گلهای رنگارنگ دستگاه"
Amir Persia

 • آواز استاد ایرج و استاد گلپا در دستگاه شور، گلهاي رنگارنگ 522 (ای همه هستی ام از آن تو)
   آواز استاد ایرج و استاد گلپا در دستگاه شور، گلهاي رنگارنگ 522 (ای همه هستی ام از آن تو)
  مدة الفيديو: 19:58
 • آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، گلهاي رنگارنگ 534
   آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، گلهاي رنگارنگ 534
  مدة الفيديو: 10:39
 • استاد ایرج یک تحریر آسمانی از خدای آواز ایران استاد ایرج
   استاد ایرج یک تحریر آسمانی از خدای آواز ایران استاد ایرج
  مدة الفيديو: 00:36
 • آواز استاد ایرج در دستگاه اصفهان، گلهای رنگارنگ 454
   آواز استاد ایرج در دستگاه اصفهان، گلهای رنگارنگ 454
  مدة الفيديو: 11:38
 • گلهای رنگارنگ (543) آواز استاد ایرج خواجه امیری؛ همراه با تار نوازی استاد جلیل شهناز در مایه همایون
   گلهای رنگارنگ (543) آواز استاد ایرج خواجه امیری؛ همراه با تار نوازی استاد جلیل شهناز در مایه همایون
  مدة الفيديو: 04:44
 • آواز استاد ایرج در دستگاه چهارگاه، گلهاي رنگارنگ 549
   آواز استاد ایرج در دستگاه چهارگاه، گلهاي رنگارنگ 549
  مدة الفيديو: 15:14
 • آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، گلهاي رنگارنگ 521
   آواز استاد ایرج در دستگاه دشتی، گلهاي رنگارنگ 521
  مدة الفيديو: 08:48
 • آواز همایون برگرفته از گلهای رنگارنگ (۵۵۳) آواز دل انگیز بلبل رادیو استاد حسین خواجه امیری(ایرج)
   آواز همایون برگرفته از گلهای رنگارنگ (۵۵۳) آواز دل انگیز بلبل رادیو استاد حسین خواجه امیری(ایرج)
  مدة الفيديو: 03:08
 • گلهای رنگارنگ برنامه شماره: (464) آواز استاد حسین خواجه‌امیری(ایرج) در دستگاه چهارگاه
   گلهای رنگارنگ برنامه شماره: (464) آواز استاد حسین خواجه‌امیری(ایرج) در دستگاه چهارگاه
  مدة الفيديو: 01:01
 • IRAJ, ❤ Iranian Classical Music ✿ ايرج ✿ آواز کلاسيک ايران ❤ گلهاى رنگارنگ ۵۴۹ ؛
   IRAJ, ❤ Iranian Classical Music ✿ ايرج ✿ آواز کلاسيک ايران ❤ گلهاى رنگارنگ ۵۴۹ ؛
  مدة الفيديو: 10:51
 • گلهای رنگارنگ برنامه شماره: (531)آواز دشتی ایرج خواجه امیری با تار جلیل شهناز و شعر هلالی جغتایی
   گلهای رنگارنگ برنامه شماره: (531)آواز دشتی ایرج خواجه امیری با تار جلیل شهناز و شعر هلالی جغتایی
  مدة الفيديو: 01:23
 • گلهای رنگارنگ برنامه شماره:(534) آواز دشتی استاد ایرج خواجه امیری
   گلهای رنگارنگ برنامه شماره:(534) آواز دشتی استاد ایرج خواجه امیری
  مدة الفيديو: 09:01
 • یک شاخه گل برنامه شماره: (397) آواز استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه ماهور
   یک شاخه گل برنامه شماره: (397) آواز استاد ایرج خواجه امیری در دستگاه ماهور
  مدة الفيديو: 00:57
 • گلهای رنگارنگ برنامه شماره: (464) آواز حسین خواجه امیری، ایرج در دستگاه چهارگاه
   گلهای رنگارنگ برنامه شماره: (464) آواز حسین خواجه امیری، ایرج در دستگاه چهارگاه
  مدة الفيديو: 00:01
 • آواز استاد ایرج در دستگاه سه گاه، گلهاي رنگارنگ 510 (بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی)
   آواز استاد ایرج در دستگاه سه گاه، گلهاي رنگارنگ 510 (بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی)
  مدة الفيديو: 08:59
 • Hazarat Khwaja Sang
   Hazarat Khwaja Sang
  مدة الفيديو: 06:09
 • Amija - Angel of My Heart (1992) -Dengan LIRIK- MALAY Blues Rock
   Amija - Angel of My Heart (1992) -Dengan LIRIK- MALAY Blues Rock
  مدة الفيديو: 04:51
 • Eksperimen Sederhana Membuat Kembang Api dalam Air
   Eksperimen Sederhana Membuat Kembang Api dalam Air
  مدة الفيديو: 04:03
استمع الى "آواز اصیل استاد ایرج خواجه امیری گلهای رنگارنگ دستگاه"
Amir Persia
سمعها - اتصل بنا - DMCA
Powered By Sm3ha © 2023